Спасо-Преображенська церква

В древнім місті живуть давниною
Світлі храми і древні вали…
М.Гурець

Дерев’яна Спасо-Преображенська церква, що стояла за межами загальноміських укріплень і тому називалась “Заградською”, відома з кінця ХVІІ ст. Муровану церкву завершили будувати в 1765 р. коштом отамана Генеральної армати Григорія Кологривого під наглядом головного архітектора Глухова А.Квасова. На початку ХІХ ст. у північно-західному куті церковного подвір’я спорудили муровану багатоярусну дзвіницю в стилі класицизму (зруйнована в 1930 р.). В 1855 р. архітектор А.Ассінг розробив проект прибудови з заходу теплої церкви, яку було здійснено в 1867 р.

Спасо-Преображенська церква є одним з найбільш мистецьки довершених тетраконхових храмів України. Пам’ятка архітектури національного значення.

  1. Вечерський В. Пам’ятки архітертури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація.-К.: Видавничий дім А.С.С., 2005. – С. 343-345.
  2. Корноухов А. Алфавитный список церквей Черниговской епархии // Труды Черниговской губернской архивной комисии. – Вып. 7. – Чернигов, 1906-1908. – Приложение. – С. 6.