Будинок чоловічої гімназії

Збудований у 1860-х роках як земький будинок і пристосований під навчальний заклад у 1874 та 1889 рр., стоїть поряд з будинком Учительского інституту. Вирішений у стильових формах класицистичного напрямку історизму.

У гімназії навчались талановиті діти з Глухова і повіту, багато з яких стали видатними діячами культури. Цей навчальний заклад закінчили Микола Прокопович Василенко – фундатор Української академії наук, видатний історик і правник, міністр освіти Української держави в 1918 р., мистецтвознавець Федір Людвигович Ернст, історик і археолог, дослідник стародавнього Криму Микола Людвигович Ернст, художник-графік Георгій Іванивич Нарбут, поет, редактор, директор РАТАУ Володимир Іванивич Нарбут, композитор Юрій Олександрович Шапорін та ін.

На сьогодні це одне з приміщень Глухівського державного педагогічного університету.

  1. Вечерський В. Пам’ятки архітертури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація.-К.: Видавничий дім А.С.С., 2005. – С. 318-321.
  2. Шемшученко Ю.С. Північне Лівобережжя – колиска визначних діячів вітчизняної науки і культури // Північне Лівобережжя і його культура ХVІІІ – початку ХХ ст. – Суми, 1991, — С. 36-38.