Київска брама Глухівської фортеці

На Есмані річці – старовинне місто,
Ратне і величне, що віки стоїть.
Зігріває Глухів сонце променисте,
Куполи соборні рвуться у блакить.
І.Колтакова

Мурована споруда розташована на західному краю історичного середмістя над заплавою р. Есмань. Протягом ХVІІ- ХVІІІ ст. була важливим елементом фортифікаційної системи Глухова. Муровану фортечну браму з кордегардіями збудовано в 1766-1769 рр. під загальним наглядом архітектора Андрія Квасова на місці однойменної дерев’яної брами. 1804 р. за проектом чернігівського губернського архітектора Антона Карташевського замість старих кордергардій прибудовано обабіч арки-проходи для пішоходів та великі прямокутні в плані кордегардії.
Загальне стилістичне вирішення – у формах, перехідних від барокко до раннього класицизму.

Київська брама є рідкісним зразком оборонного зодчества ХVІІІ ст., що уцілів дотепер. Пам’ятка архітектури національного значення.

  1. Вечерський В. Пам’ятки архітертури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація.-К.: Видавничий дім А.С.С., 2005. – С. 323.
  2. Пам’ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В.В.Вечерський, О.М.Годованюк, Є.В.тиманович та ін.; За ред. А.П.Мардера та В.В.Вечерського.-К.: Техніка, 2000. – С. 222.