Миколаївська церква

Знає світ це уславлене місто,
що відкрите північним вітрам,
де каштанів зелене намисто
і, як ключ, — Миколаївський храм!
М. Єроха

Мурована Миколаївська церква збудована на місці однойменної дерв’яної, відомої за документами з 1683 р. Ймовірно, дерев’яна церква згоріла під час пожежі глухівського замку 1685 р. Контракт на будівництво мурованого храму уклали 8 лютого 1693 р. майстер Матвій Єфимов і замовник Василь Федорович Ялоцький – тогочасний глухівський сотник.

Завершили її будівництво в 1695 р. Протягом всього ХVІІІ ст. Миколаївська церква була головним храмом міста. У 1871 р. за проектом місцевого архітектора А.Гросса з заходу було прибудовано притвор, увінчаний високою дзвіницею з ярусним верхом.

Миколаївська церква є найстародавнішою будівлею Глухова, один із найяскравіших архітектурних творів стилю українського відродження кінця ХVІІ ст. До того ж це – єдиний з численних храмів, збудованих видатним зодчим Матвієм Єфимовим, що зберігся до наших днів. Пам’ятка архітектури національного значення.

  1. Вечерський В. Пам’ятки архітертури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація.-К.: Видавничий дім А.С.С., 2005. – С. 353-355
  2. Пам’ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В.В.Вечерський, О.М.Годованюк, Є.В.тиманович та ін.; За ред. А.П.Мардера та В.В.Вечерського.-К.: Техніка, 2000. – С. 224.